Haardhout

Wist u dat Landgoed Anderstein haardhout verkoopt? Heeft u interesse dan kunt u contact opnemen met de heer Moens zijn telefoonnummer is 06-51058313 

Muziek op de Deel

Afgelopen zondag konden vele genieten van een prachtig concert op de Deel. Harriet Krijgh op Cello en Lucas en Arthur Jussen op Piano

Regulier onderhoud bos

Beste wandelaar, Dit najaar / winter seizoen (2016 / ’17) zal in opdracht van Landgoed Anderstein NV in de bossen aan de  Droststeeg  regulier onderhoud aan de bossen plaats vinden. De navolgende werkzaamheden worden uitgevoerd: dunning bosbeelden versterken door ongewenste soorten te verwijderen vrij zetten laanstructuren opsnoeien bomen Het bos blijft gedurende de werkzaamheden gewoon open. Echter houdt u er rekening mee dat overlast kan ontstaan doordat paden tijdelijk worden […]

Te huur in Koetshuis Landgoed ´t Stort

In het Koetshuis van Landgoed ´t Stort te Maarn is een ruim kantoor te huur. Voor meer informatie hierover kunt u contact op nemen met info@landgoedanderstein.nl .

Landgoed Anderstein koopt de gronden en het voormalige boeren erf Planetenbaan 5 en 7 van Heymans Vastgoed Beheer B.V.

Landgoed Anderstein koopt de gronden en het voormalige boeren erf Planetenbaan 5 en 7 van Heymans Vastgoed Beheer B.V. Voor Anderstein vormt deze aankoop een mooie uitbreiding . Het doel is om de landschaps- en natuurwaarden van de percelen te behouden en daar waar mogelijk te versterken. Plannen voor het erf worden uitgewerkt . De gedachten gaan uit naar een volledige herinrichting van het bestaande erf binnen de planologische mogelijkheden. […]

Renovatie van de hooiberg

De hooiberg langs de Woudenbergseweg zal naar verwachting vanaf deze zomer geheel gerenoveerd worden vanwege het vergaan van de 5 bergroeden. De kap zal worden verhoogd, waardoor meer ruimte beschikbaar komt voor opslag en voor multifunctioneel gebruik.

Eerste stap in de aanpassing van het gebied rondom Brummelsbergen

De eerste stap rondom Brummelsbergen is de nieuwbouw van een open kapschuur. De schuur zal gebruikt gaan worden voor de opslag van machines voor het onderhoud van de land,- bos- en natuurpercelen van het landgoed en gelegenheid bieden voor nestgelegenheid voor onze kerkuilen. De verwachting is dat in de winter van 2015/2016 met de bouw zal worden aangevangen.  

Landgoederen, provincie Utrecht en gemeente Utrechtse Heuvelrug tekenen convenant voor samenwerking

Op 5 maart 2015 hebben de KAMM landgoederen (Kombos, Anderstein, Huis te Maarn en Maarsbergen) een convenant getekend met de provincie Utrecht, de gemeente Utrechtse Heuvelrug en het Waterschap Vallei en Veluwe om duurzame instandhouding van landgoederen in de omgeving te waarborgen en gebiedsdoelen te realiseren. Het convenant is voor 10 jaar aangegaan. Voor Anderstein betek ent dit onder andere een aanpassing van het gebied rondom Brummelsbergen. De ligboxstallen worden vervangen […]

Landgoederen, provincie Utrecht en gemeente Utrechtse Heuvelrug gaan nauwer samenwerken

Om duurzame instandhouding van landgoederen te waarborgen en gebiedsdoelen te realiseren, werkt Landgoed Anderstein samen met Landgoed Kombos, Huis te Maarn en Maarsbergen, de provincie Utrecht en de gemeente Utrechtse Heuvelrug aan een convenant. Hierin worden afspraken vastgelegd over publieke en landgoed belangen, zoals bijvoorbeeld de aanleg van ecoducten, de ongelijkvloerse spoorkruising in Maarsbergen, maar ook de sloop van voormalige agrarische stallen en herbouwprojecten.

Aanleg laanbeplanting langs de Dwarsweg

Om de eenheid van Landgoed Anderstein te vergroten zijn langs de Dwarsweg nieuwe eiken geplant. Deze nog jonge bomen worden in de eerste fase ondersteund door palen, zodat de wortels goed kunnen groeien. Om de kans van slagen van leven te vergroten zijn de bomen om de drie meter geplant. Over 5 tot 10 jaar zullen de mindere bomen gedund worden, waardoor een mooie eikenlaan ontstaat, die aansluit bij de […]