Eerste stap in de aanpassing van het gebied rondom Brummelsbergen

De eerste stap rondom Brummelsbergen is de nieuwbouw van een open kapschuur. De schuur zal gebruikt gaan worden voor de opslag van machines voor het onderhoud van de land,- bos- en natuurpercelen van het landgoed en gelegenheid bieden voor nestgelegenheid voor onze kerkuilen. De verwachting is dat in de winter van 2015/2016 met de bouw zal worden aangevangen.