Landgoed Anderstein koopt de gronden en het voormalige boeren erf Planetenbaan 5 en 7 van Heymans Vastgoed Beheer B.V.

Landgoed Anderstein koopt de gronden en het voormalige boeren erf Planetenbaan 5 en 7 van Heymans Vastgoed Beheer B.V.

Voor Anderstein vormt deze aankoop een mooie uitbreiding . Het doel is om de landschaps- en natuurwaarden van de percelen te behouden en daar waar mogelijk te versterken. Plannen voor het erf worden uitgewerkt . De gedachten gaan uit naar een volledige herinrichting van het bestaande erf binnen de planologische mogelijkheden.

Na feitelijke overdracht wordt tot asbest sanering en sloop overgegaan. In de komende winterperiode zullen activiteiten op het perceel plaatsvinden.

Zodra de plannen verder zijn uitgewerkt wordt nader informatie verstrekt. De voortgang zal o.a. via deze website te volgen zijn (www.landgoedanderstein.nl).