Beleid

Landgoed Anderstein streeft naar instandhouding, exploitatie en beheer van het landgoed met de bijbehorende landerijen, opstallen en bossen. Het hoofddoel is de bijzondere zorg voor het behoud en de ontwikkeling van de inheemse natuur. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan het behoud en herstel van de flora en fauna.

Om dit financieel te kunnen uitvoeren, verhuurt Landgoed Anderstein verschillende gebouwen op het landgoed en verpacht zij 100 hectare grond aan Golfclub Anderstein. Landgoed Anderstein heeft geen commericiële doelstellingen.