Landgoederen, provincie Utrecht en gemeente Utrechtse Heuvelrug gaan nauwer samenwerken

Om duurzame instandhouding van landgoederen te waarborgen en gebiedsdoelen te realiseren, werkt Landgoed Anderstein samen met Landgoed Kombos, Huis te Maarn en Maarsbergen, de provincie Utrecht en de gemeente Utrechtse Heuvelrug aan een convenant. Hierin worden afspraken vastgelegd over publieke en landgoed belangen, zoals bijvoorbeeld de aanleg van ecoducten, de ongelijkvloerse spoorkruising in Maarsbergen, maar ook de sloop van voormalige agrarische stallen en herbouwprojecten.