Landgoederen, provincie Utrecht en gemeente Utrechtse Heuvelrug tekenen convenant voor samenwerking

Op 5 maart 2015 hebben de KAMM landgoederen (Kombos, Anderstein, Huis te Maarn eKAMM landgoederen ondertekenen convenant met Provincien Maarsbergen) een convenant getekend met de provincie Utrecht, de gemeente Utrechtse Heuvelrug en het Waterschap Vallei en Veluwe om duurzame instandhouding van landgoederen in de omgeving te waarborgen en gebiedsdoelen te realiseren. Het convenant is voor 10 jaar aangegaan. Voor Anderstein betek
ent dit onder andere een aanpassing van het gebied rondom Brummelsbergen. De ligboxstallen worden vervangen door een kapschuur en een veldschuur, die in de noord- oost hoek van het perceel zijn gesitueerd. Hierdoor zal de zichtas vanuit de Utrechtse Heuvelrug in de richting van de Gelderse Vallei worden hersteld.