Natuuronderhoud in de zomer

In de droge zomer maanden wordt het gras in de natte percelen op Landgoed Anderstein gemaaid. Dit gras wordt gecomposteerd en in oktober en in februari weer op het grasland aangebracht. Het niet gecomposteerde deel wordt op de landbouwgrond ondergeploegd.