Koetshuis

Renovatie Koetshuis Anderstein

Mei 2024

Op Landgoed Anderstein in Maarsbergen is in het afgelopen jaar hard gewerkt aan de realisatie van een 10 meter hoge circulaire Faunatoren. Een cadeau van de beheerders aan de natuur. Inmiddels is de bouw afgerond en fladderen de eerste vogels al rond. In de toren vinden uilen, zwaluwen, huismussen, amfibieën, vleermuizen en steenmarters hun nieuwe thuis. 

Een cadeau aan de natuurVoor het beheer van Landgoed Anderstein zijn in de afgelopen jaren op Brummelsbergen een beheersgebouw en werkplaats gebouwd en verduurzaamd. Als cadeau is bij de bestuurswisseling door het nieuwe aan het oude bestuur van Landgoed Anderstein in augustus 2021 de Faunatoren cadeau gedaan. Een wens die zij al in 2015 hebben geuit bij de totstandkoming van het convenant van de KAMM 2015, de gezamenlijk groene wet- & regelgeving in de gemeente Utrechtse Heuvelrug in samenwerking met provincie Utrecht. In dit convenant zijn ambities en intenties vastgelegd voor duurzaam behoud en ontwikkeling van de landgoederen Kombos, Anderstein, Maarsbergen en Huis te Maarn. Iedere wens wordt zorgvuldig getoetst aan de flora- en faunawet en Ecologische Hoofdstructuur (nee-tenzij). Het initiatief voor de Faunatoren voldeed hieraan, in 2022 werd met de bouw gestart. 

10 meter hoge Faunatoren
De Faunatoren is 10 meter hoog. Normaliter is een hoogte van zes meter toegestaan, maar omdat de toren teruggegeven wordt aan de natuur, is akkoord gegeven voor de bouw van een hogere toren. Dit blijkt uit het Adviesrapport flora en faunatoren Brummelsbergen te Maarn d.d. 14 juli 2021: ‘Een bouwwerk van 10 meter heeft een voordeel voor vleermuizen, zwaluwen en kerkuilen boven een lagere toren. De belangrijkste reden is dat er op hoogte minder verstoring is door mensen en predatoren. Het zijn veiliger plekken en de aanvliegroute is ook eenvoudiger bereikbaar. De effectieve hoogte voor de fauna ligt al snel 0.75 tot 1.5 meter meter lager vanwege de kapconstructie. In de praktijk blijken voor kerkuilen hoog opgehangen kasten sneller te worden bezet. Ook voor vleermuizen lijken hoog gelegen plekken favoriet als zomerverblijf en kraamkamer. Ook hiervoor geldt dat op hoogte verontrusting een minder grote rol speelt. Tot slot heeft een hoge toren meer inhoud waardoor er meer nestgelegenheid te realiseren is dan in een lage toren.’

Faunatoren03

Circulaire en diervriendelijke bouw
De bouw is volledig circulair.  De constructie bestaat uit een gemetseld onderstuk, met stenen en dakpannen van de al eerder gesloopte boerderij Prinsenheuvel. Ook het hout is afkomstig van op het landgoed bezaagd hout. In de toren zijn ingemetselde nestkasten aangebracht als broedplekken voor de kerkuil, steenuil, zwaluwen, mussen, spreeuwen, holenduif, houtduif, kauw, kool- en pimpelmees, witte kwikstaart, merel en grauwe vliegenvanger. Ook vleermuizen, padden, kikkers, salamanders en insecten zullen hier een goed thuis vinden.

Realisatie voor rust
In het afgelopen jaar heeft een toegewijd team gewerkt aan de realisatie van de toren. Volgens planning hebben zij hun bouwwerkzaamheden aan het begin van deze zomer kunnen afronden. Nu behoort de toren tot de natuur en is niet toegankelijk voor publiek. De dieren mogen er in alle rust leven. De beheerders zullen alleen omzien naar eventueel benodigd onderhoud.