Graangeluk

19-12-2022

Aan de Appelsestraat op Landgoed Appel ligt een circa 2,7 hectare groot perceel grond waar tot nu toe mais werd verbouwd. Dit gaat veranderen. In 2023 komt hier Graangeluk. Een initiatief dat gezonde akkers creëert met de verbouw van oude graansoorten. 

Marcel van Silfhout is de initiatiefnemer van Graangeluk. Hij zorgt er al op meerdere plekken in Nederland voor dat op akkers niet meer alleen snijmais (veevoer) wordt verbouwd. Hij zet zich ervoor in dat er diverse oude en nieuwe gezonde graansoorten komen met daartussen inheemse akkerkruiden. Op Appel zal hij het oude maisperceel omzetten in zo’n gezonde akker. Dit levert niet alleen een gezonde akker met graan voor brood en bier op, maar betekent ook herstel van de biodiversiteit met meer insecten, wilde bijen, vlinders en akkervogels.