Dunnen van Douglas- en Eikenbos

18-12-2022

Op Landgoed Appel wordt het bosperceel nabij Konijnenpol gedund. Berkenbomen overwoekeren dit bosperceel en geven de Douglassen en Eikenbomen te weinig ruimte om te groeien. Door dunning krijgen deze bomen weer lucht.

Vroeger was het perceel naast de Konijnenpol akkerland. Op oude kaarten zie je hiervan mooie plaatjes terug. Dit akkerland was door de jaren heen begroeid en tot bos geworden. 25 jaar geleden ontstond het idee om de oude situatie terug te brengen. Het bos werd weer akkerland met aan de rand een nieuw stuk bos waarin Douglassen en Eikenbomen zijn aangeplant. In de loop der jaren hebben echter vooral berkenbomen de grond overgenomen. Hierdoor krijgen de Douglassen en Eiken niet voldoende groeiruimte. Door dunning krijgen zij nu weer lucht. Een exercitie die dit jaar en nogmaals over zo’n 30 jaar nodig is om over minimaal 80 jaar een mooie open kroon te kunnen creëren. 

In februari 2023 worden er nieuwe Douglassen en Eikenbomen aangeplant om de gaten op te vullen die door de dunning zijn ontstaan.