Anderstein Magazine eerste editie 2023

Anderstein Magazine ter gelegenheid van het 120-jarig jubileum

Recent verscheen de eerste editie van Anderstein Magazine. In dit bulletin vertellen we u over het wel en wee op de familielandgoederen Anderstein in Maarsbergen, Appel in Nijkerk en ’t Stort in Maarn.

Het besturen, beheren en in stand houden van deze landgoederen is een dynamisch samenspel tussen de mens en zijn omgeving. Die dynamiek en de uitdagingen willen we met u delen in de vorm van interviews met een aantal bestuurders en medewerkers van de landgoederen. Deze interviews worden afgewisseld met ‘weetjes’ die de uniciteit van de landgoederen illustreren. 

Dit eerste Anderstein Magazine is meteen een feestelijke editie omdat we dit jaar vieren dat Anderstein 120 jaar geleden werd aangekocht door Hendrik Adriaan van Beuningen. Het landgoed bestond toen uit een gelijknamige boerderij met 103 hectare grond. Zijn zoon Coen van Beuningen vestigde zich op Anderstein en liet er in 1914 een landhuis bouwen voor zijn echtgenote Julia van Heek. Als landbouwer, econoom en visionair heeft hij veel betekend voor de ontwikkeling van het landgoed, maar ook voor de ontwikkeling van de omliggende gemeenten. De daaropvolgende generaties zetten zijn werk voort en kansen die zich voordoen, worden gezien en ten volle benut. Niet voor persoonlijk gewin, maar voor het in stand houden en laten floreren van de landgoederen.

ANDERSTEIN MAGAZINE | APRIL 2023