Afzet elzen en essen landgoed Appel
gepubliceerd op  3 januari 2022

Op landgoed Appel zetten we deze weken elzen en essen af. Dit hakhout kent een cyclus van zo’n vijftien jaar. Het wordt zo’n 25 centimeter boven het maaiveld afgezet, zodat de stronken weer kunnen uitlopen. Deze bossen hebben hoge natuur- en cultuurhistorische waarden. Met dit arbeidsintensieve beheer houden we dit in stand en brengen we het zoveel mogelijk terug in de oorspronkelijke staat.

Hakhoutbossen komen al eeuwen voor in onze omgeving. Het elzen- en essenbos op landgoed Appel is meer dan 100 jaar oud. Lange tijd was dit type hakhoutbos een van de belangrijkste bostypen in Nederland en omringende landen. Dit hout is met tien maanden al droog genoeg en diende als brandhout voor kachels en voor ovens van onder andere bakkers. Ook leverden deze takkenbossen verschillende houtproducten op voor leerlooierijen, palen voor omheiningen, bonenstaken en schansenbossen voor dijken.

Door het verdwijnen van deze afzetmarkten, stijgende loon- en exploitatiekosten en omvorming en ontginning tot cultuurland, verdween in de tweede helft van de twintigste eeuw in Nederland meer dan 100.000 ha hakhout en de bijbehorende hakhoutcultuur.

Broedplek en zeldzame gras, mos- en insectensoorten
Met name op de hogere zandgronden, aan binnenduinranden en in de dunne strooisellaag (bladlaag), herbergen de hakhoutgebieden op Appel zeldzame, kenmerkende planten en gras-, mos- en insectensoorten. Zo groeit er ijle zegge, witte waterkers, gewone dotterbloem en beekpunge. Ook zijn de bossen een toevluchtsoord en broedplek voor de boomleeuwerik, de boompieper, geelgors, groenling en het puttertje.

Wilt u op de hoogte blijven van de actualiteiten op de landgoederen Anderstein, Appel en 't Stort? Meldt u zich dan aan voor  'Anderstein Nieuws'. 
Privacy verklaring

Aanmelden voor 'Anderstein Nieuws'
Contact

Creatie  |  Eye & Image