INLOGGEN

De familielandgoederen
Anderstein | Appel | 't Stort 

Historie

Op de gronden van Landgoed Anderstein stond voorheen de hofstede Uilegat. Deze boerderij behoorde tot de bezittingen van Kasteel Maarsbergen. Rond 1852 werd het Uilegat gesloopt en vervangen door een groter boerderijencomplex, dat de naam Anderstein kreeg. In 1903 werd het landgoed met daarop een dwarshuisboerderij en drie bijgebouwen gekocht door de directeur van de Steenkolen Handels Vereniging, Hendrik Adriaan van Beuningen. Zijn zoon, econoom en landbouwer Coenraad Samuel van Beuningen, liet in 1913 op het terrein van Anderstein een landhuis bouwen, Villa Anderstein genaamd. Het markante huis, gebouwd in de Engelse landhuisstijl, heeft veel unieke kenmerken zoals groen houtwerk, een rond raampje en enkele pilaren die het balkon op de eerste verdieping afschermen. Het ontwerp werd geleverd door de Zeister architect Jan Stuivinga. Landschapsarchitect Springer werd aangetrokken voor de aanleg van de tuin. In 1926 werd de tuin verrijkt met een openluchtzwembad met kleedhokje naar het ontwerp van S. van Bijl.

Een nieuwe bestemming

Tot 1985 fungeerde het landgoed als melkveehouderij en kaashandel. Na het invoeren van het melkquotum en de daling van de melkprijzen, werd een andere bestemming gezocht voor het landgoed. Dit leidde tot de oprichting van Golfclub Anderstein, een prachtig gelegen 27 hole golfbaan. De golfclub pacht 100 hectare grond van Landgoed Anderstein. Bij de aanleg van de golfbaan is bijzondere aandacht besteed aan het integreren van de baan in de bestaande natuur. In 1999 is het Koetshuis geheel afgebroken en in de oude stijl herbouwd. Dit gebouw wordt, net als Villa Anderstein, verhuurd als kantoorruimte. In 2000 is als onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur, 10 hectare landbouwgrond rond Mandersloot ontwikkeld tot natuurgebied.

Uitbreiding

In de laatste decennia zijn twee andere landgoederen aangekocht die niet aan Anderstein grenzen: landgoed Appel in Nijkerk en landgoed 't Stort in Maarn. Ook deze landgoederen vallen onder de Natuurschoonwet. Ze zijn opengesteld voor liefhebbers van de natuur en worden volgens dezelfde lange termijnvisie beheerd als landgoed Anderstein. Het cultuurhistorisch landschap en de natuur maken deze landgoederen een fijne, rustige en ruimtelijke plek om te verblijven. Niet alleen voor de familieleden-eigenaren, de bewoners en bezoekers, maar ook voor flora en fauna. 

Organisatie

Landgoed Anderstein is een familievennootschap. Aandeelhouders zijn familieleden met een emotionele band met de landgoederen en met elkaar. Een goede band tussen familieleden onderling en van de familie met de landgoederen is van groot belang voor de instandhouding ervan. Het familiebestuur van Landgoed Anderstein besteedt daarom ruim aandacht aan opvolging en aan de onderlinge band. De continuïteit van de landgoederen wordt gewaarborgd door het vroegtijdig betrekken van nieuwe generaties bij het beleid. 

De filosofie

De landgoederen Anderstein, Appel en 't Stort zijn ondergebracht in een vennootschap. De primaire doelstellingen van deze vennootschap zijn de instandhouding en het beheer van de landgoederen met de daarbij horende landerijen, opstallen, bossen, natuurgebieden en eventuele andere gronden die tot landgoed kunnen worden ontwikkeld. Vooral aan het behoud en de ontwikkeling van natuur‐ en landschapsschoon wordt veel zorg en aandacht gegeven. De familielandgoederen worden zodanig beheerd dat ecologische, economische en maatschappelijke doelstellingen met elkaar in evenwicht zijn. De (ver)binding van de familieleden-eigenaren en van de samenleving met het landgoed worden bevorderd en zijn noodzakelijk voor een generatie-overschrijdende instandhouding. Landgoed Anderstein NV streeft naar goede lange termijn-relaties met de eigen medewerkers, vrijwilligers, overheden, bezoekers, bewoners en andere belanghebbenden.

Wilt u op de hoogte blijven van de actualiteiten op de landgoederen Anderstein, Appel en 't Stort? Meldt u dan aan voor  'Anderstein Nieuws'. 
Privacy verklaring

Aanmelden voor 'Anderstein Nieuws'
Aanmelden
Contact