Familievereniging 't Uilenbankje
voor verbinding en instandhouding

Vereniging 't Uilenbankje

De Vereniging 't Uilenbankje is in 2018 opgericht door de familie Van Beuningen om de band tussen de familieleden-eigenaren onderling en hun binding met de landgoederen en met de samenleving eromheen levendig te houden en waar mogelijk nog meer te versterken. 

Naast het natuurschoon op de landgoederen waar alle bezoekers van kunnen genieten, wil de familie via de vereniging ook actief bijdragen aan de gemeenschap waar zij onderdeel van uitmaakt. Ook de gezamenlijke voorouders, geschiedenis en tradities die de landgoederen met hun familie-achterban verbinden, is van groot belang om voor de volgende generaties te bewaren. Evenals de ondersteuning van extra educatie om de kennis over natuur, landgoedbeheer en (cultuur)historie binnen de familie op peil te houden en deze onderling te delen. 

Doelstellingen

De Vereniging heeft vijf doelstellingen, die betrekking hebben op de landgoederen en op de verbinding tussen deze landgoederen, de achterban van familieleden en mensen uit de samenleving. Deze doelstellingen zijn:

* Het behoud en het vergroten van het natuurschoon en de cultureel historische waarden van de landgoederen Anderstein, Appel en ‘t Stort en aangrenzende (natuur)gebieden en andere onroerende zaken in Nederland die daartoe door de familieleden worden aangewezen;

* Het behoud en de verbetering van de leefomgeving op sociaal- en cultureel gebied op of in de nabijheid van de landgoederen Anderstein, Appel en ‘t Stort en andere onroerende zaken in Nederland die daartoe door de familieleden worden aangewezen; 

* Het beheer en de ontsluiting van de historie en archieven van de landgoederen en de familie-achterban; 

* Educatieprojecten op het gebied van natuur, landgoedbeheer en (cultuur)historie die bijdragen tot de instandhouding en bloei van de landgoederen Anderstein, Appel en 't Stort; 

* Het bevorderen van de band tussen de familieleden onderling en van de familieleden met de landgoederen teneinde de bezittingen in blijvende goede verstandhouding te kunnen doorgeven aan toekomstige generaties.

Historie van 't Uilenbankje

Het Uilenbankje kent een hele geschiedenis binnen de familie Van Beuningen. Het bankje bevindt zich op een van de mooiste plekjes van Anderstein. De beide dochters van het Uilengat, een nabij gelegen boerderij, hadden dit ook al in de gaten. Niet alleen was er vanaf het bankje een prachtig uitzicht over de Utrechtse Vallei maar in de eerste plaats was het de meest romantische plek van Anderstein. Hoe het bankje er toen precies uitzag is niet meer bekend, maar menig zoentje is hier uitgewisseld, ook door de voorouders van de familieleden-eigenaren. 

Vanuit Anderstein was de wandeling naar de kleine heide, 't Uilenbankje, bosje Kar, Seypestein en Grintweg een wandeling die ieder weekend plaatsvond. 't Uilenbankje deed ook altijd dienst als zitplaatsje voor een oudoom op de jaarlijkse Andersteinjacht. 't Uilenbankje heeft altijd een bijzondere betekenis gehad voor de familie Van Beuningen. Daarom is de familievereniging hiernaar vernoemd. 

Wilt u op de hoogte blijven van de actualiteiten op de landgoederen Anderstein, Appel en 't Stort? Meldt u zich dan aan voor  'Anderstein Nieuws'. 
Privacy verklaring

Aanmelden voor 'Anderstein Nieuws'
Contact