Landgoed Appel

In een eeuwenoud cultuurhistorisch landschap vlakbij Nijkerk ligt Familielandgoed Appel. Dit 296 hectare omvattende familielandgoed is al in de Middeleeuwen in cultuur gebracht met prachtige hoge enggronden, afgewisseld door natte lage hooilanden, die veelal omsloten zijn door mooie houtwallen en singels. Aan de oostzijde van het landgoed zijn voornamelijk natte heidegebieden gelegen, terwijl het westelijk deel gekenmerkt wordt door een mooi coulissenlandschap met lommerrijke bossen. Er zijn veel verschillende boomsoorten te vinden, zoals eiken, essen en elzen, die veelal op rabatten geplant zijn. Ook zijn er veel dieren en insecten te vinden, waaronder edelherten, boommarters en dertig verschillende soorten libellen.

Ecologische verbinding

Familielandgoed Appel werkt mee aan de realisering van een ecologische verbinding tussen de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug. Hierover zijn afspraken gemaakt met Provincie, Waterschap en Gemeente. Vanaf 2016 is een start gemaakt met omvangrijke inrichtingswerkzaamheden. Deze bestaan uit de omvorming van landbouwpercelen naar nat en vochtig hooiland, natte heide of bos. De werkzaamheden die zijn uitgevoerd zijn gericht geweest op de vernatting van de percelen en het openmaken van heidegebieden. Door sloten te dempen krijgt het kwelwater weer kans om aan de oppervlakte te komen. Dit tezamen met het verschralen van de grond moet ervoor zorgen dat op deze percelen natte soortenrijke graslanden en natte heideterreinen zich kunnen ontwikkelen. Op deze percelen krijgen soorten als Kleine zonnedauw, Geelgroene zegge en Beenbreek de kans om zich te ontwikkelen.

Wandelen op Appel | Appelroute

Al wandelend en fietsend over het landgoed trekt een verborgen parel voorbij, die bewaard is gebleven uit 'de oude tijd'. De jachtopzichterswoning, de boerderijen en de jachthuizen op het landgoed zijn dan ook rijksmonumenten. Landgoed Appel is een oase van rust en ruimte.

Via de Klompenpaden is een prachtige wandelroute te maken van 8 km.: de Appelroute. Wandelen door het agrarische gebied, over landgoed Appel, door weilanden en langs boerenerven. Rust, kleinschaligheid en de combinatie van natuur en cultuur maken deze wandeling prachtig.

Historie | Huis Kemna

In de 10e eeuw was het gebied dat nu Familielandgoed Appel is kerkelijk bezit van de Duitse geloofsgenootschap Elten. In 2006 zijn de archeologische resten van de walburg van Huis Kemna gevonden. Huis Kemna was een versterkt huis, waar de rentmeester van het landgoed woonde. De opbrengsten en afdrachten van de pacht werden hier opgeslagen en vanuit dit huis verspreid naar kloosters van het genootschap. Vandaar dat er grote opslagkelders onder het huis te vinden waren. Het huis stond midden op het landgoed en veel lanen en paden leiden nog naar het archeologisch monument. Ook de slotgracht en het park, dat om het huis lag, zijn nog te zien.

Toen het kerkelijk bezit afgeschaft werd, ontstonden particuliere landgoederen. In 1994 werd het noordelijke deel van het landgoed door de familie Van Beuningen aangekocht en in 2008 het zuidelijke deel. De in 1850 afgebroken Boerderij Haverkamp is in dezelfde staat weer opgebouwd en krijgt een woonbestemming.

Wilt u op de hoogte blijven van de actualiteiten op de landgoederen Anderstein, Appel en 't Stort? Meldt u zich dan aan voor  'Anderstein Nieuws'. 
Privacy verklaring

Aanmelden voor 'Anderstein Nieuws'
Contact