Werkzaamheden N226 Spooronderdoorgang Maarsbergen
gepubliceerd op 15 december 2021

Op het voormalig eigendom van Landgoed Anderstein aan de noordkant van de Tuindorpweg, startten sinds afgelopen 14 december de werkzaamheden van de provincie Utrecht voor het project N226 Spoorwegonderdoorgang Maarsbergen.

Langs het gebied aan de Tuindorpweg in Maarn en de Woudenbergseweg (N226) in Maarsbergen, brengt het project komende tijd nog verschillende boskap- en infrastructurele aanpassingen en voorbereidende werkzaamheden met zich mee, zoals het verleggen van kabels en leidingen.

Zo worden vanwege de impact op de doorstroming van het verkeer in januari 2022 bomen gekapt, die dicht op de Woudenbergseweg en Tuindorpweg staan. Ook wordt op het voormalig eigendom van Landgoed Anderstein naar verwachting in de tweede week van januari archeologisch onderzoek uitgevoerd door middel van proefsleuven.

Afronding van deze werkzaamheden van de provincie staan gepland voor aanvang van het broedseizoen op 15 maart. In verband met vertraging van graafwerkzaamheden door eventuele vorst of archeologische vondsten in de grond, houdt de provincie wel een slag om de arm. Naar verwachting kan in 2023 worden gestart met de aanleg van de onderdoorgangen, de rotonde en nieuwe Bosweg.

Compensatie boskap perceel Anderstein
Compensatie voor de boskap op het voormalig perceel van Anderstein heeft al plaatsgevonden. Samen met de provincie Utrecht realiseerde Landgoed Anderstein 3,6 hectare aan nieuwe bos- en natuuraanleg op Landgoed Anderstein in Maarn. Hierover leest u meer op www.landgoedanderstein.nl/nieuwe-natuur-op-anderstein/.

Meer informatie over aanpak, planning en voortgang van het project van de provincie leest u op www.spooronderdoorgangmaarsbergen.nl.

Meer over werkzaamheden in het kader van DPO (Defensie Pijpleiding Organisatie) in het gebied rond het kruispunt bij de kerk in Maarsbergen, leest u op www.defensie.nl/onderwerpen/taken-in-nederland/defensie-pijpleidingen/pijpleidingnetwerk.

Wilt u op de hoogte blijven van de actualiteiten op de landgoederen Anderstein, Appel en 't Stort? Meldt u zich dan aan voor  'Anderstein Nieuws'. 
Privacy verklaring

Aanmelden voor 'Anderstein Nieuws'
Contact

Creatie  |  Eye & Image