Nieuwe slagbomen Landgoed Anderstein
gepubliceerd op 8 augustus 2021

Op Landgoed Anderstein zijn op verschillende plaatsen nieuwe slagbomen geplaatst. De nieuwe slagbomen zijn bedoeld om beheer en handhaving op het landgoed makkelijker te maken. De nieuwe slagbomen staan op de volgende locaties: Brummelsbergen  (kruising Ringelpoelweg), Droststeeg, Appelvinklaan, Vinkenbuurtweg en Schapendrift.

Beheer
Er is veel te natuur‐ en landschapsschoon en flora en fauna te beheren op ons circa 220 hectare omvattende landgoed. Denk aan beplanting, kap van zieke bomen en ander onderhoud en afvoer in de bossen; inzaaiïng en maaiwerk op de heide- en graslanden en het onderhoud van de infrastructuur waaronder het vrij- en bewandelbaar houden van de wandelpaden in de opengestelde gebieden. 

Om deze werkzaamheden goed uit te kunnen voeren, moeten onze groenbeheerders de verschillende bos- en natuurplekken gemakkelijk en snel kunnen bereiken met hun trekkers, terrein- en werkwagens. Op sommige plekken zijn toegangen rond de nieuwe slagbomen daarom ook breder gemaakt. Aan de Droststeeg was de toegang bijvoorbeeld te klein voor de onderhoudswagens. 

Handhaving
Naast beheer en onderhoud is de plaatsing van de nieuwe slagbomen ook bedoeld om de toegang moeilijker te maken of te blokkeren voor mensen en auto’s, die er niet mogen komen. Afgelopen maanden zijn namelijk informatieborden met verf zijn, kapot gemaakt en zelfs meegenomen. Ook is op enkele plekken illegaal hout gekapt, is er groen- en puinafval gedumpt (snoeiafval, grond, zand en stenen) en zijn er struiken weggezaagd. Door de nieuwe slagbomen en verbredingen kunnen onze groenbeheerders beter toezicht houden op dit soort verboden en ongewenste activiteiten en sneller te plaatse zijn om te handhaven.  

Fijne verblijfplaats 
Naast het nodige landschaps- en natuuronderhoud blijft het landgoed zo ook een fijne verblijfplaats voor de omgeving en gebruikers zoals wandelaars.

 Zie ook www.landgoedanderstein.nl/honden-aan-de-lijn

Wilt u op de hoogte blijven van de actualiteiten op de landgoederen Anderstein, Appel en 't Stort? Meldt u zich dan aan voor  'Anderstein Nieuws'. 
Privacy verklaring

Aanmelden voor 'Anderstein Nieuws'
Contact

Creatie  |  Eye & Image